Kehitämme ääneen ja värähtelytuntumaan

perustuvia tuotteita, tuotepiirteitä ja -konsepteja.

Mikä on erityisryhmille tarpeellista tai välttämätöntä,

on hyödyllistä myös normaaliaistille.

Toimialoina:

        - kommunikointi aistipuutoksista huolimatta

        - perille löytämisen helpottaminen rakennetussa ympäristössä

        - taktiili tuki-informaatio erityisryhmien omatoimisuuden ja turvallisuuden tukena

        - asumis- ja terapiapalvelujen myönteiset kustannussäästöt

Käyttäjäryhminä nostamme esiin

        - Kuurosokeat, kuulonäkövammaiset, näkövammaiset

        - Autismin kirjoon kuuluvat ja autistiset henkilöt

        - Kehitysvammaiset

        - Vanhukset

Toteutamme tarvittaessa myös yksilöllisiä ratkaisuja.

AKUSTIONin omat innovaatiot ja aineettomat oikeudet kaupallistetaan Yritysveistämö osk:n kautta.

Ota yhteyttä:         kysely@akustion.fi

Puhelin Heikki Tuominen  +35850390287

Y2611789-9